Snář sebepoznání

Cedule

  • velká frekvence tohoto symbolu ve snech ukazuje na nerozhodnost snícího
  • informační: slouží k drobným korekcím životní cesty; je třeba si všímat obsahu cedulí, protože nám tak nevědomí přímým způsobem předává rady a doporučení
  • cedulka na dveřích: může napovědět více o charakteru roviny za dveřmi; další podrobnosti viz dveře
  • zákazové, příkazové, varovné: důrazné připomenutí na dodržování základních pravidel (většinou morálních)