Snář sebepoznání

Celnice, celník

  • stejně jako celnice v denním prožívání představuje průchod mezi dvěma státy, tak snová celnice představuje přechod z jednoho stavu do druhého a celník prověřuje schopnost snícího překračovat tuto hranici vnímání
  • bloudění či problematické vztahy a konflikty na celnici: nepřipravenost vědomí snícího pro jiný, než současně žitý stav (například nepochopení prvních zážitků mimořádných stavů vědomí, nepochopení rozdílu citové a pudové roviny apod.)
  • přátelští celníci, projít celnicí bez kontroly: snící je schopen jasně vnímat dvě různé roviny prožívání