Snář sebepoznání

Řádek

  • zemědělských plodin: silná vůle snícího má moc vtisknout řád i nevědomým pudovým obsahům mysli