Snář sebepoznání

Řadit

  • rychlosti: masturbace ve snech mužů i ve snech žen, přičemž řadicí páka symbolizuje falus
  • řadit se do pochodového tvaru: vyjadřuje vnitřní kázeň
  • vagóny vlaku: obraz je důsledkem snahy snícího uspořádat žebříček životních hodnot