Snář sebepoznání

Řeč

 • zadrhávat v řeči: viz koktat
 • zvířata mluvící lidskou řečí: snící porozuměl pudům a vlastnostem, jež se vztahují k jednotlivým zvířatům
 • kůň mluvící lidskou řečí: velice významný sen, neboť snící nalezl upřímný vztah k přechodnému symbolu koně (pudy-city), díky tomu jej může poznat a následně pudovou složku ovládnout ve prospěch citu
 • mateřský jazyk nebo řeč, kterou známe: známý stav vlastní mysli, tedy způsob, jak chápeme sami sebe
 • dítě mluvící cizí řečí: je třeba oprostit se od rozumového uvažování a více se věnovat emocím a citům vystupujícím z nitra
 • dívka mluvící cizí řečí: snící nechápe svou citovou animu
 • mladík mluvící cizí řečí: snící nechápe svého citového anima
 • sám mluvit cizí řečí: připravenost snícího chápat i jiné skutečnosti
 • rozumět řeči mimozemšťanů: snící pochopil symbolické aspekty duchovní roviny (více o tomto tématu v archetypu UFO iniciační obřady)
 • pravá řeč: je jednou z osmi cest buddhismu, které vedou k vytouženému cíli, k nirváně (další cesty jsou pravé myšlení, pravý názor, pravé jednání, pravý život, pravé snažení, pravá bdělost a pravé soustředění mysli)
 • zdržet se lživých řečí, zdržet se hrubých řečí, zdržet se planých řečí: patří mezi deset přikázání v buddhismu*7 (další přikázání jsou: zdržet se ničení života, zdržet se braní cizích věcí, zdržet se nemravného způsobu života, zdržet se pomluv, zdržet se žádostí, zdržet se nevraživosti a pravý názor), která bezpečně povedou člověka duchovní cestou