Snář sebepoznání

Ředitel

  • vidět ředitele: nevědomí tímto obrazem nabádá snícího k prosazení vůle, sebekontroly a ke schopnosti řídit nižší přirozenost (pudové vědomí) vyššími zřeteli, proto je dobré mít s ředitelem dobré a korektní vztahy; bližší vysvětlení symbolu je možné i podle oboru, ve kterém se ředitel pohybuje
  • být: snící má vědomí pod kontrolou a je schopen rozumět obrazům vyvstávajícím z nitra; bližší vysvětlení symbolu je možné i podle oboru, ve kterém se ředitel pohybuje; někdy se jedná o splněné přání minulosti, neboť touha řídit a ovládat druhé vytvořila v mysli snícího napětí, které se jednou musí vybít splněním přání; je pro člověka obrovským štěstím, že se taková přání mohou vybíjet pomocí snů, neboť jinak by pro samá přání a nutnost je plnit nikdy nedošel k cíli
  • ředitel školy: symbolizuje prosazení vůle, ale i sebekontroly a schopnosti řídit proces sebezdokonalování (řízení školy) a citové vědomí (ovládat a řídit vyučující jako citové personifikace)
  • být ředitelem školy: snící má vědomí pod kontrolou a je schopen rozumět obrazům vyvstávajícím z nitra; nejčastěji se však jedná o splněné přání minulosti, neboť touha řídit a ovládat druhé vytvořila v mysli snícího napětí, které se jednou musí vybít splněním přání; je pro člověka obrovským štěstím, že se taková přání mohou vybíjet pomocí snů, neboť jinak by pro samá přání a nutnost je plnit nikdy nedošel k cíli
  • čističky odpadních vod: do procesu morální očisty a změny myšlení rázně vstupuje vůle snícího
  • telekomunikací: symbolizuje citové vztahy pod vědomou kontrolou a schopnost rozumět jejich obsahům, někdy i jejich příčinám (karmický zákon*34)
  • potřebující lékaře: je nutné si uvědomit, že k silné vůli je třeba přidat cit, neboť vůle oproštěná od citu zavání diktátorskými manýry