Snář sebepoznání

Řepa

  • jedna nebo několik plodnic: jednoznačný falický symbol
  • pole řepy: symbolizuje namáhavou práci a z ní plynoucí zisk (nejen hmotného charakteru); další podrobnosti viz pole
  • cukrovka: symbolizuje zisk, ale současně je sklízení, skladování a zpracování cukrové řepy varováním před nebezpečným sebeuspokojením
  • naložená červená řepa: může být synonymem krve a vnitřního obsahu; výklad může upřesnit i tvar naložené a nakrájené řepy