Snář sebepoznání

Řepka

  • žlutě rozkvetlé pole řepky olejky: je-li žlutá barva jasná a zářivá, pak je symbolem nevyčerpatelné studnice božské intuice*64, jež vychází z nitra; je-li kalná, pak se symbol řepkového pole váže k nízkým lidským vlastnostem jako závist, nenávist a žárlivost