Snář sebepoznání

Řešení

  • na poli snů je nutné si uvědomit, že optimální řešení není vždy výsledek intelektuálního procesu, ale zejména v bezvýchodných a krizových situacích člověk nalézá téměř zázračná řešení závažných problémů ve vlastním nitru, odkud do vědomí vplouvá božská intuice*64; ve snech i v meditaci umožňuje podobný přístup zvídavému člověku se zázračnou lehkostí řešit složité filozofické, metafyzické a psychologické otázky
  • radikální: je vlastní egu a egoistickému člověku s diktátorskými manýry
  • matematické úlohy: viz matematika