Snář sebepoznání

Řešeto

  • na obilí: je v nevědomí synonymem odstraňování zrna od plev, tedy vyjmutí toho podstatného a cenného z množství zbytečného a zavádějícího
  • další podrobnosti viz síto