Snář sebepoznání

Řetízek

 • je symbolickým vyjádřením partnerského vztahu, proto po řetízku nejčastěji touží pudové personifikace, aby obohatily své prožívání o lidské city
 • nápisy či symboly na řetízku: mohou upřesnit partnerský vztah a jeho charakter
 • symbolicky svazující ruce: je předzvěstí manželství pro osobu, jíž jsou ruce takto svazovány
 • brát cizí: obraz je odezvou touhy po dalších partnerských vztazích a touhy po sexuálním spojení bez ohledu na city, které jsou tímto aktem pošlapány; je velice pozitivní, pokud snící tyto řetízky vrací, neboť tak se vzdává dalších případných vztahů a u zadaných i nevěry, což nelibě nesou právě pudové personifikace
 • známá osoba odmítne řetízek od snícího: pokud odmítne i případné sexuální návrhy, pak je tato osoba citovou či duchovní personifikací, pokud neodmítne nebo touží po sexuálních aktivitách, pak se jedná o pudovou personifikaci
 • míry řetízku (průměr, délka, počet článků): nejčastěji se vztahují k číslům, která vyjadřují dualitu (například polovina nebo dvojka, která může být i součástí většího čísla)
 • zlatý (zejména masivní nebo s přívěsky vztahujícími se k moci): symbol bohatství a moci; další podrobnosti viz zlato
 • jen zcela výjimečně může řetízek symbolizovat nejužší rodinné vztahy (rodiče, děti, sourozenci)
 • na krku: vše, co je na krku snícího i druhých lidí pověšené, posiluje ego a je přívažkem, který brání plynulému procesu sebezdokonalování
 • darovat a nenavázat s touto osobou jakýkoliv vztah: vzdání se potenciálního partnerského vztahu
 • na zabezpečení domovních dveří: má podobný význam jako viz klíč a viz zámek