Snář sebepoznání

Řezbář

  • formuje přírodní živočišný princip v sobě samém k obrazu, jehož podstatu vystihuje tvar a charakter vyřezávaného předmětu, ale pozor, vše dřevěné má vždy pudovou podstatu, která se ani přepracováním do sebekrásnějších děl nemůže vytratit
  • symbolizuje budování osobnosti snícího (více o budování osobnosti v archetypu Persona a Individualita)
  • řezbářský nůž, dláto nebo jiný nástroj v rukou řezbáře: ukazuje snícímu na potřebu opracovávat sám sebe v procesu sebezdokonalování; další podrobnosti viz dřevo