Snář sebepoznání

Řítit se

  • řítící se kamení, písek, sníh: viz lavina
  • sny o vzestupech a pádech (řítit se dolů): jsou časté u lidí, kteří se více zaobírají svou osobností, neboť osobnost snícího vzývá svou naději k vzestupu a obává se případného pádu, který je v nevědomí předzvěstí neúspěchů, problémů a bolestivých ran osudu, ale všechna tato negativa v sobě nesou velké pozitivum, když člověk oproštěn od břemene ega, zbaven lží, jež mu vnutili druzí, začne tvrdě pracovat na vlastním sebezdokonalení a zlepšení podmínek, což je prvotní předpoklad budoucího úspěchu i v denním vědomí
  • zřícení na zem: představuje bod obratu, když si ego snícího „natlouklo“, podstatně oslabená moc ega zaručuje budoucí vzestup a úspěch
  • zřícení do díry či jámy: viz díra nebo trochu rozdílná viz jáma
  • zřícení do propasti: viz propast
  • zřícení předmětu do jámy: soulož
  • zřícení komínu či jiného falického symbolu: oslabená moc pudů nad vědomím snícího, přičemž velikost padajícího symbolu ukazuje, jak velký díl sexuality dostal snící pod vědomou kontrolu
  • zřícení může představovat vstup do předporodních a porodních zážitků, hlavně pokud je ve stejném obrazu lano, které představuje pupeční šňůru (viz archetyp Bazální perinatální matrice), nebo přechod z jednoho světa do druhého, což patří do archetypu Témata zničení světa, nebo přechod z jedné roviny prožívání do druhé (pudová, citová a duchovní)
  • zřícení z letu (vzduch) do vody: symbolizuje pád z duchovní roviny na citovou (voda) a pád z pevné země do vody symbolizuje vzestup z pudové roviny prožívání (země) na citovou (voda), takový pád i přes skutečný pozitivní vzestup vyhodnocuje podvědomí snícího zvyklé na pudový vzorec chování jako pád