Snář sebepoznání

Řvaní

  • je vlastní pouze zvířecím a pudovým personifikacím; další podrobnosti viz hluk