Snář sebepoznání

Alimenty

  • nevědomí upozorňuje na budoucí dlouhodobý závazek, který nemusí mít s placením výživného nic společného; pokud snový závazek (jak placení tak i příjem) snící dobrovolně a s porozuměním druhé strany akceptuje, pak si vytváří velice dobré podmínky pro budoucí životní vztahy; jestliže je tomu naopak, pak nebude schopen uspokojivě urovnat vlastní záležitosti a vztahy s okolím