Snář sebepoznání

Dav

  • je zbytkovou součástí snícího; jsou to jeho myšlenky, pocity i jeho karma*26, se kterou je snící často konfrontován, neboť se svým současným myšlením a jednáním se právě z toho jednotvárného davu vyčlenil
  • ztratit se v davu, splynout s davem: symbolizuje staré myšlení a setrvávání na dosavadních základech, neschopnost snícího, byť v jediné tvůrčí myšlence, vystoupit z davu
  • revoluční dav: násilnické emoce ukrývaných pocitů; i zde je pro klid mysli nutné dospět k toleranci, odpuštění a indiferenci, teprve pak je dosaženo asimilace pudových hnutí vyššími zřeteli
  • dav ovládat: snící je schopen vnutit svůj názor druhým lidem nebo jedním ústředním motivem (v drtivé většině negativním) potlačit všechny své vedlejší myšlenky a touhy (více v archetypu Hrdina)
  • na symbolu davu je zřetelně vidět vývoj chápání i možná úskalí: nejprve se v davu snící cítí dobře a spokojeně, poté poznává, že dav mu neumožňuje splnění některých přání, proto se snaží z davu vystoupit, je tudíž považován za nepřítele, posléze nabývá sil a moci k překonání trvalého nepřátelství a útočnosti arogantního davu, aby rozpoznal neurotickou psychózu davu vznikající ze záporných emocí, v této fázi je snící často obětí lynče a má tak jedinečnou příležitost nalézt nekonečný soucit se zaslepenci davu, potom se dokáže postavit rozvášněnému davu a chránit své přátele, vývoj symbolu pokračuje ukázkou mystické proměny snícího přímo před davem lidí, kteří sice nechápou význam proměny, ale ztrácí pod dojmem viděného zázraku svou útočnost, nakonec snící naplněn soucitem odchází od davu do všeobjímající samoty, aby sám ze svého nitra vyzařoval světlo
  • také viz fronta (dav lidí)