Snář sebepoznání

Dávnověk

  • obrazy dávnověku s sebou přinášejí zapomenuté a neznámé rituály, pomocí nichž jsou ve snícím otvírány další tajemné komnaty nevědomí
  • může snícímu zobrazovat i skutečné vize minulosti (více v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)