Snář sebepoznání

Dědeček (nejen vlastní)

  • sleduje životní pouť snícího a zejména v kritických chvílích vyslovuje obavy či aktivně pomáhá, dědečkům se nelíbí naše závislosti a snaží se na ně upozorňovat, či je dokonce přemáhat; dědečkové jsou často svědky zázraků, kterými se blížíme k vyvrcholení pozemského života
  • vidět: životní moudrost aktivně vstupuje do podvědomí
  • pomáhat mu: životní přelom, kdy dávání vítězí nad braním, doba významného duchovního vzestupu
  • na zahradě: kladný prvek definitivně vstoupil do budování života a bude snícímu nepozorovaně pomáhat