Snář sebepoznání

Děj

  • je pravdivým obrazem života a zrcadlí se v něm vlastnosti a konflikty snícího; viz film nebo viz divadlo
  • podezřelý: je jedním z mnoha stimulů pozornosti, která je důležitou vlastností na cestě sebezdokonalování
  • mít moc měnit děj snu: jeden ze scénářů archetypu Řízení imaginace dokáže potlačovat prostředí, jež bylo podle kvalit snícího zrozeno v nevědomí, dokáže v krátkém osvobození se od moci ega najít nádheru bytí, v němž je vše dosažitelné, vše lze poznat, a člověk už konečně nic nechce vlastnit, neboť cítí svazující pocit vlastnictví věcí, citů i myšlenek