Snář sebepoznání

Demontáž

  • některé názory člověk dokáže zničit jediným úderem (například demolicí, výbuchem a podobně) nebo je postupně demontuje, aby odhalil jejich podstatu a princip fungování
  • pro snícího je velice dobré, když je demontáž ihned doplněna očištěním jednotlivých dílů a v nejbližším období, nejlépe ve stejném snu, zakončena úspěšnou montáží
  • připomíná proměnu, v níž se složitá substance rozkládá na jednotlivé prvky, aby tyto prvky či suroviny vytvořily něco jiného, však oproti přírodnímu procesu (jako rozklad červy) navíc vystupuje technický prvek, tedy se jedná o stav vědomí navozený určitou mentální technikou (meditací, koncentrací, soustředěním, kontemplací a podobně)
  • člověk provádějící montáž či demontáž: personifikuje vlastnost, která bude zkoumat proces poznávání nebo může mít vztah i ke skutečnému člověku, jenž nám k poznávání dopomůže