Snář sebepoznání

Deodorant

  • mít či používat: symbolizuje snahu skrýt před druhými (a často i sám před sebou) vlastní morální přestoupení
  • vidět či cítit u druhých: právě tito lidé se budou snažit v očích snícího vypadat lépe, nebo navonění lidé mohou představovat vlastnosti snícího podbízející se falešnou vůní (další podrobnosti pod symbolem čich)