Snář sebepoznání

Šachta

  • důlní: jedna z mnoha možností sestupu do hlubších vrstev nevědomí
  • výtahová: je synonymem porodní cesty, vodicí lano či řetěz ve výtahové šachtě je synonymem pupeční šňůry
  • kanalizační: viz kanál
  • větrací: objevuje se jako podvědomá vzpomínka na drama porodu; nejčastěji symbolizuje část dělohy; pokud jsou větrací šachty překryty ocelovými hroty či mřížemi, pak z anatomického pohledu představují ústí vejcovodu „kryté“ protáhlými výrůstky vlasatých a hlenotvorných buněk u vejcovodu a výstelkou na straně dělohy; více o tomto vnitřním pohledu na porodní vzpomínku v archetypu Bazální perinatální matrice
  • odhalení snícího v šachtě (obraz je často doplněn vodou): velice častý obraz archetypu Bazální perinatální matrice; takový sen se snaží snícího provést složitým procesem podvědomých vzpomínek na předporodní a porodní zážitky, které formují vědomí každého člověka; teprve po zvládnutí emočních tlaků těchto zážitků může nerušeně pokračovat proces sebepoznávání
  • odpadky či skládka v šachtě (nejčastěji ve výtahové): symbolický obraz biologického odpadu v porodním kanálu; více v archetypu Bazální perinatální matrice
  • jezdit nebo se pohybovat šikmými či vodorovnými šachtami: scéna v podvědomých vzpomínkách navrací snícího do dramatu porodu; další podrobnosti viz archetyp Bazální perinatální matrice