Snář sebepoznání

Šaman

  • na poli nevědomí a snů je velice významným symbolem s plným rozšířením intuice*64
  • negativních vlastností: původcem tohoto obrazu je vůdčí role ega, která může přerůst ve velice nebezpečnou personifikaci archetypu Stín
  • pozitivních vlastností: je tajuplnou duchovní personifikací archetypu Moudrý stařec
  • představuje souhrn životních zkušeností, které zahrnují denní vědomí i nevědomí, proto může šaman symbolizovat jednu z cest moudrosti do vědomí snícího (viz archetyp Moudrý stařec)
  • provádí člověka rituálem (většinou cestou utrpení), aby urychlil jeho duchovní cestu; pokud snící dokáže vnitřně (citově a nikoliv intelektuálně) pochopit smysl rituálu, pak může i ve snu prožívat změněné stavy vědomí a získávat množství mimosmyslových informací; jedním z prvotních znaků při navozování změněných stavů vědomí je fosfenická forma*17
  • je schopen provádět snícího nejbližšími oblastmi prožívání (sféry*33), nejčastěji změnou frekvence těla snícího (někdy je více, jindy méně patrná, a někdy ji snící ani nezaznamená); snící tak může navštívit nám nejbližší sféry – svět duchů a zemřelých, zvířecí svět (směrem dolů) nebo andělské světy (směrem nahoru); o tomto tématu obsáhle hovoří archetyp Témata zničení světa
  • může být průvodcem člověka do nezapomenutelného světa therianthropů*22 a zvířecích duchů (další podrobnosti viz archetyp Témata zničení světa)