Snář sebepoznání

Šampion

  • je maskou osobnosti bez vnitřního obsahu; člověk je často ponoukán egem, aby si nasadil lákavou masku šampiona (nejčastěji světového) slovy: „Jako světový šampion budeš dokonalý, slavný a všichni ti budou závidět.“ (jakmile člověk uvízne v podobném labyrintu masek různých osobností, měl by si neprodleně přečíst archetyp Poklad)