Snář sebepoznání

Šašek

  • jakmile člověk uvidí život očima šaška jako něco nevážného a hravého, spadne z něj všechen strach, ať už ze života nebo ze smrti, a právě proto může spatřit pravdu a moudrost skrytou za závojem vážného světa
  • může humornou satirou dát snícímu návod, jak se vymanit z falešné morálky, okovů světa i z vlastní vážnosti
  • snící v oblečení šaška vystoupí z vážného života, aby následně v parodii světa, falešné morálky a vztahů v něm, přestože je mu často ubližováno, přestože se přátelé staví proti němu, nalezl štěstí v jednotě vlastního vnitřního světa
  • ve vyšším smyslu se za převlekem šaška skrývá soucit s šíleným světem a následně v dokonalé indiferenci i poznání