Snář sebepoznání

Šatna

  • platit vysoké částky za úschovu kabátu v šatně: snící vynakládá mnoho sil a prostředků, aby v očích ostatních udržel obraz své uměle vypěstované osobnosti