Snář sebepoznání

Šermování

  • je předzvěstí konfliktů a někdy i nevybíravých útoků v denním vědomí snícího, zejména, když se šermování přímo účastní a když jsou místo klasických zbraní používány klacky, hole či tyče
  • zbraněmi: představuje čest, ale i touhu po moci a možnosti ji naplnit