Snář sebepoznání

Šikanovat

  • nevědomí často řeší problematiku podřízenosti a nadřízenosti, aby se snící v roli podřízeného před nikým neponižoval, a zase naopak v roli nadřízeného aby se nad nikoho nepovyšoval
  • druhé: je velice negativní obraz duše snícího, neboť šikanováním se člověk nevědomě přiznává ke komplexu méněcennosti, který je nejčastěji způsoben nevyrovnaností mezi mužským a ženským aspektem ve vlastním nitru; šikanující zaslepen nenávistí ponižuje právě ty pozitivní vlastnosti, které jej převyšují, a neuvědomuje si, že jednou bude muset za svá přestoupení přesně podle karmického zákona*34 obrácenou rolí zaplatit
  • být šikanován: nevědomí tímto obrazem snícího učí trpělivě, bez výhrad a odporu, s odpuštěním a soucitem přijmout šikanu; jakmile snící se soucitem v srdci šikanu přijme, intuitivně pochopí karmické souvislosti i zapomenutou vinu (přesně podle karmického zákona)
  • cílem duchovního člověka by měl být indiferentní přístup spojený se soucitem, a to jak s šikanovanými, tak i s těmi, kteří šikanu na druhých provádějí; jakmile se soucit stane součástí vědomého (v denním vědomí) i podvědomého myšlení (ve snech), rozpozná člověk nekonečnou moc karmy*26 nad činy lidstva, rozpozná v chování druhých vinou prodchnuté myšlenky a oblečen do šatu nevinnosti pocítí úlevu od vtíravých obrazů šikanování, ponižování, povyšování, viny a trestu