Snář sebepoznání

Šindel

  • na střeše: je nedostatečnou ochranou mysli snícího před průnikem pudových obsahů do vědomí snícího; nebezpečí, že sexualita zastíní city i rozumové uvažování
  • další podrobnosti viz dřevo