Snář sebepoznání

Šípková Růženka

  • pohádková postava vede muže k poznání duchovní animy, když si nejprve musí proklestit cestu trním, což vyjadřuje snahu vykořenit z vlastního prožívání pudovou a sexuální podstatu sebe samého (trní) i citová vzplanutí (květy mezi trním), aby oproštěn od pudů a citů mohl objevit vlastní duchovní animu