Snář sebepoznání

Šití

  • zcela jednoznačná alegorie pohlavního styku
  • navlékat nit do jehly: navazování sexuálně motivovaných vztahů, přičemž nit symbolizuje slabší sexuální a citové vazby, jejichž charakter nám může napovědět barva nitě (viz barva)
  • jehla na šití: jehlu lze považovat za jednoznačný falický symbol, neboť proniká dovnitř a zase uniká ze sevření okolního prostředí, aby v aktu šití totéž opět opakovala a jednoznačně tak alegorizovala pohlavní styk
  • píchnout se o jehlu: nežádoucí následek sexuálního vztahu (nemusí jít o početí)
  • náprstek: ochraňuje člověka, který jej používá, před následky sexuálního vztahu (nemusí jít o početí)
  • nechat si šít boty na míru: snaha maximálně přizpůsobit budoucí vztah svým požadavkům, ale zůstává otázka, zda to bude vyhovovat i druhé straně
  • přišívat knoflík: není alegorií soulože (podle hesla jehla a šití), ale je nadějí do budoucnosti (viz tvar knoflíku)
  • krejčí a švadlena: jsou aktivní činitelé, kteří v nevědomí vytvářejí osobnost člověka (více o osobnosti člověka v archetypu Persona a o cestě k osvobození se od osobnosti v archetypu Individualita), proto jsou překážkou na cestě sebezdokonalování