Snář sebepoznání

Škoda

  • utrpět nějakou škodu při bouři či z jiné, vyšší moci: může být pro snícího zprvu skličující, ale nakonec ve svém důsledku škoda přinese pokrok a psychický růst
  • utrpět snovou škodu: je pozitivním symbolem, neboť obraz mobilizuje vnitřní síly, aby byla škoda odstraněna, nebo nutí snícího k definitivní likvidaci symbolu v podvědomí (viz likvidace)
  • způsobovat škodu: pokud škodu způsobujeme sami sobě, máme jedinečnou možnost poučit se z vlastních chyb přímo ve snu a stejný či podobný scénář neopakovat v denním vědomí; pokud škodu činíme druhým, pak nesmyslně hromadíme karmické dluhy, které jednou budeme muset podle neúprosného zákona příčiny a následků – karmického zákona*34 – beze zbytku splatit
  • zaplatit škodu: je velice pozitivní, neboť platbou ukončujeme vztah k prožívanému obrazu a prohlubujeme klid uvnitř vlastní psýché
  • požadovat náhradu škody: je velice negativní jednání, jímž se snící stále více zaplétá do hmotného řádu světa a odvrhuje citové či duchovní prožívání
  • odmítnout náhradu sobě způsobené škody: obraz potvrzuje indiferentní vztah snícího k poškozené věci, což je dokladem odpoutanosti snícího od hmotných věcí a příklonu k citovému či duchovnímu životu