Snář sebepoznání

Školník, školnice

  • symbolizují snahu snícího udržet proces sebezdokonalování v chodu, proto je jejich častou náplní úklid