Snář sebepoznání

Škvarky

  • vepřové: podobně jako slanina v sobě nesou negativitu červeného masa – viz maso
  • husí: pokud tuto husu snící nezabil, pak symbolizují pozitivní znamení k ukončení jednoho údobí života a začátek nové cesty (další podrobnosti viz husa)