Snář sebepoznání

Šle

  • udržují při životě vyumělkovanou osobnost, zejména v sexuální oblasti, proto jsou šle držící kalhoty pro citového a duchovního člověka negativním symbolem
  • oběšenec na šlích: přestože může být obraz drastický a ponurý, je z hlediska plynulého duchovního vývoje velice pozitivní, neboť představuje konec některé ze sexuálních či citových vazeb, kterou oběšenec, pokud jej snící znal, svými vlastnostmi za života ztělesňoval; další podrobnosti viz oběsit, oběšení