Snář sebepoznání

Špek

  • nese v sobě negativitu červeného masa – viz maso
  • maso se špekem: vyjadřuje snahu snícího zpříjemnit sexuální náplň mysli; další podrobnosti viz maso