Snář sebepoznání

Šrot

  • kovový: jakmile ve snu něco označíme jako šrot, pak je to vytěsněná a nepotřebná část myšlenek, kterou se již nehodláme zabývat, ovšem díky své kovové podstatě lze tento symbolický obsah mysli tavbou přetvořit
  • krmivo: viz krmit