Snář sebepoznání

Šupina

  • rybí: připomíná existenci duchovních obsahů psýché, proto zvěstuje štěstí a bohatství, které se ovšem nemusí týkat hmotné roviny