Snář sebepoznání

Švy

  • symbolizují osobnost, případně osobní sexuální a citové vztahy
  • tvořit: viz šití
  • párat: obraz symbolizuje činnost snícího namířenou proti osobnosti, proti egu ve prospěch individuality (rozdíl mezi individualitou a osobností viz archetyp Persona a viz archetyp Individualita)