Snář sebepoznání

Dětský tábor

  • nevědomí upozorňuje snícího na potřebu vnitřní kázně a morálky, aby překonal touhu po smyslových prožitcích, která mu brání ve výstupu na citovou a duchovní rovinu vědomí; podobné tábory bývají vhodným prostředím pro likvidaci různých závislostí a negativních vlastností snícího