Snář sebepoznání

Dílo

  • člověk vystavující svá díla: silné ego a pýcha snícího vytvářejí masku osobnosti, masku, jež má mnoho nebezpečných podob
  • umělecké dílo: často vyjadřuje duši snícího, vlastní já; další podrobnosti viz umění