Snář sebepoznání

Ubikace

  • symbolizuje přechodný stav mysli, v němž se střetávají pudové personifikace a pokušení s touhou po citových prožitcích, proto je ve snech na ubikacích tak časté koupání, mytí a očištění