Snář sebepoznání

Diskotéka

  • symbol oslavující smyslnost a sexualitu, proto citový a duchovní člověk taneční diskotékové reje ze zásady nenavštěvuje, a pokud se zde objeví, pak toto místo rychle opouští, aby vyhledal klid a mír pro svou duši
  • ženy a muži z diskoték: jsou představiteli pudové animy a pudového anima