Snář sebepoznání

Úhoř říční

  • kromě zcela jasného významu ryby (viz ryba) a částečně i hada (viz had) ukazuje úhoř snícímu navíc koloběh poutě z rodiště Sargasového moře (nevědomí) do sladkých vod (svět) a po dovršení dospělosti zpět do moře pro další zrození i pro smrt, což je alegorickým znázorněním zrození člověka, jeho životní poutě, cesty do hlubin nevědomí (mystická smrt), aby se pak znovuzrozený, s poznáním a proměněným vědomím navrátil zpět