Snář sebepoznání

Ukazovat

  • chyby: viz chyba
  • hříchy: viz hřích
  • baterkou, světlem dávat znamení: poskytnete dobrou radu svému bližnímu
  • doklady: je předzvěstí ztrpčování, omezování a starostí s úřady v nejbližším období
  • doklady na hranici: viz hranice (předěl)
  • světové strany: viz jednotlivé světové strany
  • předměty, činnosti: viz jednotlivé předměty či činnosti