Snář sebepoznání

Divadlo

 • zobrazuje drama života a dotýká se citlivých témat, které snící nechce či odmítá řešit v denním vědomí
 • kolikrát již bylo řečeno: „Jsme pouhými herci v pozemském dramatu a záleží pouze na nás, budeme-li hrát horor, tragédii, frašku či komedii.“
 • z divadelní role se snící „přesune“ do role diváka: nevědomí se změnou postavení snaží z objektivnějšího pohledu diváka vysvětlit snícímu určité zákonitosti života a najít co možná nejlepší postoj k životu samému
 • být divákem: viz divák
 • první řady v divadle: více vtahují snícího do koloběhu světského dění, naopak poslední řady umožňují snícímu větší odstup od děje, který se před ním odehrává
 • loutkové: osud (karma*26) tahá za nitky jednotlivých postav a zdůrazňuje snícímu omezenou možnost měnit svůj životní běh i osudy druhých lidí
 • ochotnické (vidět, hrát v něm): snící by měl ke svým vlastnostem přidat více nadšení, elánu a zapomenout na případné hmotné zisky
 • improvizace na prknech divadla: méně rozumu, méně znalostí, více spontánnosti, více citů – to je rada snícímu ohledně přístupu k životu
 • velice kladné je, když snící sám dobře a ke spokojenosti druhých divadlo hraje; pozitivum tohoto symbolu zesilují děti jak na straně účinkujících, tak i diváků
 • divadelní nápověda: vnitřní hlas – hlas moudrého nevědomí (více viz archetyp Moudrý stařec)
 • divadelní pohádka: jednoznačně duchovní rovina; nevědomí ke snícímu hovoří pomocí pohádkových příběhů, jež jsou světskými lidmi považovány za nesmysly a fantazie, a tak posouvá člověka k čistotě dětské mysli a do Kristova království Božího
 • laterna magika: viz laterna magika
 • divadelní kostým, maska: patří jednoznačně k osobnosti (k egu)
 • divadelní režisér: má moc v menší míře překračovat a pozměňovat osudy a proměňovat náhled na život