Snář sebepoznání

Uličník, uličnice

  • nepředstavují vnější problém, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale problém vnitřní
  • nastavují zrcadlo špatným vlastnostem snícího a dávají mu možnost rozpoznat vlastní „uličnictví“, soucitným pochopením pak započít cestu k odstranění jedné špatné vlastnosti; nevědomí nastaví zrcadlo pouze tehdy, když se snící v denním vědomí pokouší špatné vlastnosti se zbavit