Snář sebepoznání

Únos

  • být unesen: nevědomí do role uneseného obsadí snícího tehdy, když dlouhodobě setrvává v ustálených pudových myšlenkách, jejichž nebezpečí si vůbec neuvědomuje, pak zážitek únosu a zajetí, mnohdy naplněn absurdními obrazy násilí i smrti, přinutí snícího změnit zažité schéma jednání, cítění a myšlení ve prospěch citu
  • provést, podporovat, schvalovat: toto bezpráví je vlastní pouze pudovým personifikacím
  • mimozemšťany: duchovní vědomí snícího (mimozemšťané) versus jeho pudy a city; další podrobnosti viz mimozemšťan; tento obraz ve snech je tak závažný, že by si každý člověk, kterému se podobné obrazy ve snech objeví, měl neprodleně přečíst archetyp UFO iniciační obřady