Snář sebepoznání

Úpadek

  • sny o vzestupu a úpadku: jsou časté u lidí, kteří se více zaobírají svou osobností, neboť osobnost snícího poutá svou naději k vzestupu a obává se případného úpadku, který je v nevědomí předzvěstí neúspěchů, problémů a bolestivých ran osudu, přesto všechna tato negativa v sobě nesou velké pozitivum, když člověk oproštěný od břemene ega, zbaven lží, jež mu vnutili druzí, začne tvrdě pracovat na vlastním sebezdokonalení a zlepšení podmínek, což je prvotním předpokladem budoucího úspěchu i v denním vědomí