Snář sebepoznání

Urážka

  • snící uráží druhé: snící by se měl zamyslet nad vlastní nevědomostí a egoismem
  • snící je urážen a ponižován druhými lidmi: jakmile snící v tomto snovém obrazu nalezne schopnost dokonalého sebeovládání a soucitu s nevědomými lidmi, kteří mu zaslepeně ubližují, pak může neochvějně kráčet k mystické smrti*79 a znovuzrození